Przykłady zastosowań koncepcji blockchainPrzykłady zastosowań koncepcji blockchain. Pojęcie utworu i granice prawa ustawa o organizowaniu imprez turystycznych autorskiego. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie wzorów IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a również różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych również innych umów dotyczących praw autorskich, osobliwy przepisami aspekt swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej rozbiór chwilowo funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma natura warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej wiedzy ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w zakresie planów IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są wyjątkowo na rzecz osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu także realizacji projektów i przedsięwzięć połączonych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania innymi słowy systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za rokowania i wykonanie kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących wykorzystywania z praw własności intelektualnej, osób biorących wkład w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację planów IT zgrupowanych z korzystaniem albo udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model używania z oprogramowania kiedy i w jaki sposób możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie upoważnień autorskich zagadnienie WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source oznacza to to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem przeniesienie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Komentarze: 2


noavatar.png
Kazimierz Jaśkowski z prawa pracy 2020-04-28

Witam! Bardzo podoba mi się twoje pismo tak bardzo! Kontaktujemy się z Tobą o artykule w AOL? Potrzebuję eksperta w tej dziedzinie, aby rozwiązać mój problem. Może to ty! Przyjrzyj się uważnie.

noavatar.png
Zyta Diogenesie 2020-05-15

No hej. Znalazłem Twój blog za pomocą MSN. Jest to bardzo dobrze napisany artykuł. Zobaczysz ją w zakładce i wrócę, aby przeczytać więcej przydatnych informacji. Dzięki za stanowisko. Na pewno wrócę.

Najnowsze artykuły:

Top