PPK 2020 w jednostkach sektora finansówPPK 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK również zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie powinno się podjąć, by wykonać się dodatkowo z sukcesem zaimplementować Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki ciążą na osobach odpowiedzianych za wdrożenie PPK w jednostkach publicznych. W sposób dokładny zaprezentowane zostaną przepisy wynikające z ustawy o prowadzenie i zarządzanie PPK. Artykuł dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych, kierownikom jednostek, pracownikom działów kadr i płac również pracownikom działów księgowości w instytucjach publicznych. Wstęp elementarne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych: co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy, podmiot zatrudniający – jednostki sektora finansów publicznych, spis podmiotów sektora finansów publicznych według ustawy o PPK również ustawy o finansach publicznych, podmiot zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK, wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wysokość i układ składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK. Obowiązki informacyjne względem pracowników: obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców, wysokość i szyk składek dodatkowo zachęt fiskalnych w toku PPK. Umowy w PPK: rodzaje umów w PPK – umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, umowa o zarządzanie PPK dodatkowo termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, z kim podmiot zatrudniający obejmuje umowę o zarządzanie PPK, wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych, umowa o prowadzenie PPK również termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK w tym do podmiotów sektora finansów publicznych. Wpłaty do PPK finansowane poprzez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK: wpłata podstawowa i dodatkowa, wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający, wpłata finansowana przez uczestnika PPK, wpłata w obniżonej wysokości, wpłata dodatkowa finansowana poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK. Wpłata powitalna i dopłaty roczne: finansowe zachęty ze strony państwa na rzecz uczestników PPK, wpłata powitalna, dopłaty roczne. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, pracownicze plany kapitałowe od jakiego wieku dysponowanie na wypadek śmierci, proporcja w razie rozwodu: wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK, wypłata po osiągnięciu poprzez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata przed ukończeniem poprzez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w razie poważnego zachorowania, wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu), ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny, wypłata transferowa, dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci, podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, zapobieżenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Komentarze: 2


noavatar.png
Michał Błoński 2020-04-19

Nie było mnie tutaj od jakiegoś czasu, ponieważ uważałem, że jest nudne, ale ostatnie kilka postów to świetna jakość, więc przypuszczam, że przywrócę cię do mojego codziennego bloga. Zasługujesz na to przyjaciel :)

noavatar.png
Jerzy Bieluk Umowa o roboty budowlane 2020-04-23

Dobra strona! Naprawdę kocham, jak to proste na moje oczy i dane są dobrze napisane. Zastanawiam się, jak mogę zostać powiadomiony o każdym nowym postie. Subskrybowałem Twoje RSS, które muszą zrobić sztuczkę! Miłego dnia!

Najnowsze artykuły:

Top